Ða hieu Magazine
PO Box # 127
Upland, CA 91785
dahieu2012@gmail.com


Chân thành cảm tạ
Quý vị giáo sư và Sĩ quan cán bộ
Quý chiến hữu
Quý Thân hữu, độc giả
Và đại gia đình Võ Bị
Đã nhiệt tình ủng hộ tài chánh và đóng góp bài vở cho Đa hiệu
Mời đọc đặc san Đa Hiệu số mới nhất
Các số Đặc san Đa Hiệu đã xuất bản